Skład komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023

 

 1. dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 2. dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 3. dr hab. Magdalena Dumańska-Słowik – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 4. dr hab. Sławomir Ilnicki – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 5. prof. dr hab. Janusz Janeczek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice
 6. dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 7. prof. dr hab. inż. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 8. prof. dr hab. inż. Marek Michalik - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 9. prof. dr hab. Jan Parafiniuk - Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 10. dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 11. dr hab. Magdalena Sikorska-Jaworowska, prof. PIG-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 12. dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 13. prof. dr hab. Jan Środoń, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie