biuletyn 11

 

Numer 11 - wrzesień 2023

W numerze:

Ocena rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce w pierwszych dekadach XXI w.

Polimorfy TiO w stratyfikowanym złożu pirytu w rejonie Wiśniówki (Góry Świętokrzyskie)

Jubileusz 90-lecia urodzin i 70-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Andrzeja Maneckiego

Minerały i skały Polski - autor Eligiusz Szełęg

 

Numer 11 - do pobrania

 


biuletyn 10

 

Numer 10 - czerwiec 2023

W numerze:

Relacja ze spotkania KNM PAN w Belsku

Borzęckit - nowy minerał z Miedzianki (Dolny Śląsk)

Badania prowieniencji surowców skalnych

Medal PTMin im. Morozewicza

X Zjazd PTMin i XXVIII Sesja Sekcji Petrologii PTMin

 

Numer 10 - do pobrania

 


biuletyn 9

 

Numer 9 - marzec 2023

W numerze:

Hemiceluloza w kenozoicznym drewnie kopalnym

Żużle jako okno do odtwarzania historycznych procesów hutniczych

Oferta analityczna Pracowni Mikrosondy Elektronowej, Wydział Geologii Uniwersytet Warszawski

Ogłoszenia i ważne informacje

WSPOMNIENIA prof. Łukasz Karwowski, prof. Wojciech Narębski

 

Numer 9 - do pobrania

 


biuletyn 8

 

Numer 8 - grudzień 2022

W numerze:

Relacja z XXVII Sesji Sekcji Petrologii PTMin

Prace dyplomowe nagrodzone w konkursie PTMin

Ewolucja skorupy kontynentalnej w archaicznym Kompleksie Napier,Antarktyda Wschodnia

Przemiany strukturalne minerałów grupy czewkinitu

Charakterystyka mineralogiczna turmalinu z wybranych wystąpień zmylonityzowanych skał strefy Niemczy

 

Numer 8 - do pobrania

 


biuletyn 7

 

Numer 7 - wrzesień 2022

W numerze:

Cyrkony z diorytów w strefie Niemczy

"Wystrzałowy" ołów i jego los w środowisku

Dziesiąta - jubileuszowa edycja Środkowoeuropejskiej Konferencji Ilastej - 10th Jubilee Mid-European Clay Conference - MECC’2022)

Najnowsze wydanie podręcznika "Mineralogia szczegółowa" autorstwa profesora Andrzeja Maneckiego

 

Numer 7 - do pobrania

 


biuletyn 6

 

Numer 6 - czerwiec 2022

W numerze:

Relacja z IV Wyprawy Geofizycznej do Stacji im. Dobrowolskiego

Seminarium naukowe "Nauki mineralogiczne jako klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"

Sukces badaczy reprezentujących nauki mineralogiczne w konkursach NCN-u

Zaproszenie na 27 Sesję Sekcji Petrologii PTMin

 

Numer 6 - do pobrania

 


 biuletyn 5

Numer 5 - marzec 2022

W numerze:

Wrocławscy badacze ING PAN szukają złóż metali na Marsie

Gismondin-Sr - nowy minerał odkryty w skałach kompleksu Hatrurim

Nagrody PTMin za najlepsze prace dyplomowe

Działalność KNM PAN

 

 

 Numer 5 - do pobrania

 


biuletyn 4

 

Numer 4 - grudzień 2021

W numerze:

Badania górnego płaszcza w Uniwersytecie Wrocławskim

Nagroda naukowa KNM PAN za osiągnięcie pn.:"Struktura i dynamika cząsteczek polarnych na powierzchni minerałów ilastych" - prof Marek
Szczerba

Medal PTMin im. Józefa Morozewicza dla Profesora Jana Środonia

 

Numer 4 - do pobrania

 


Biuletyn MIN PET GEOCHEM numer 31 1

Numer 3 - wrzesień 2021

W numerze:

Mineral-based Architectures Group (MBA)

Projekty realizowane przez grupę badawcą MBA

Sieci pajęcze i liście topoli jako skuteczne bio-samplery atmosferycznych
zanieczyszczeń PMx

Relacja z konferencji 3rd emc 2020

Laboratorium GeoBeLa

Wybrane naturalne i wtórne surowce mineralne - Piotr Wyszomirski

 

Numer 3 - do pobrania


biuletyn2

Numer 2 - czerwiec 2021

W numerze:

Nowe minerały za skał pirometamorficznych

Szklane mikrokulki - nowy wskaźnik losu pyłu drogowego w środowisku

Pyły atmosferyczne mogą powodować zwapnienie płuc

Minerały magnetyczne w środowisku

Konferencja 3rd EMC 2020(2021)

Nagrody PTMin i KNM PAN, pozostałe informacje,działalność PTMin, kontakt

 

Numer 2 - do pobrania

 

biuletyn 1

Numer 1 - luty 2021

W numerze:

Co nowego w PTMin i KNM

Członkowie honorowi PTMin

Laureaci nagród PTMin

Nagrody Wydziału III PAN

Medal im. Morozewicza

Informacje ze świata

Nadchodzące wydarzenia, dołącz do PTMin, kontakt

 

numer 1 - do pobrania