Plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

W dniu 27 listopada 2020 roku odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, na którym, m.in. przyjęto Regulamin Komitetu oraz Plan Pracy Komitetu na lata 2021-2023. Jednym z głównych zadań Komitetu na najbliższy rok jest przygotowanie raportu o stanie nauk mineralogicznych w Polsce. Poprzedni taki raport został przygotowany przez Komitet w 2011 roku.


Medal KNM

W dniu 14.03.2019 decyzją wiceprezesa PAN prof. R. Zabielskiego zaakceptowany został regulamin Nagrody Naukowej Im. prof. Marii Turnau-Morawskiej i prof. Kazimierza Smulikowskiego Komitetu Nauk Mineralogicznych.

uchwala
regulamin1 regulamin2

Nowy minerał z grupy ellestadytu

Polscy naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego w składzie: D. Środek, I. O. Galuskina, E. V. Galuskin, M. Dulski, M. Książek i J. Kusz oraz Viktor Gazeev z Instytutu Geologii Złóż, Petrografii, Mineralogii i Geochemii w Moskwie, odkryli i opisali nowy minerał chlorellestadyt, Ca5(SiO4)1.5(SO4)1.5Cl. Został on stwierdzony w krzemianowo - wapniowych ksenolitach znajdujących się w obrębie law wulkanu Szadył-Choch należącego do Kelskiego rejonu wulkanicznego położonego na terenie Głównego Grzbietu Kaukaskiego na terenie Osetii Południowej. Chlorellestadyt tworzy drobne (0.2-0.3 mm), wydłużone kryształy o białej barwie. Chlorellestadyt jest izostrukturalny z innymi minerałami należącymi do grupy ellestadytu (P63/m, a=9.6002(2)Å, c=6.8692(2)Å, V=548.27(3)Å3, Z=2). Wcześniej pojawiały się prace dotyczące występowania chlorowego członu grupy ellestadtu w skałach z Crestmore, USA, jednak późniejsze analizy pokazały, że w pozycjach kanałowych tego minerału dominują grupy hydroksylowe, dlatego też w 2010 roku zdyskredytowano “chlorellestadyt”, co dało podstawę do „powtórnego” jego odkrycia.

chlorellestadyt location chlorellestadyt BSE  
Fig. 1. Miejsce poboru próbek zawierających chlorellestadyt.
Fig. 2. Chlorellestadyt został znaleziony w larnitowych skalach zawierających jasmundyt o podwyższonych zawartościach chloru, obraz SEM/BSE. Els - chlorellestadyt, Jsm - jasmundyt,  Lrn - larnit, May - chlormayenit, Old - oldhamit, Per - peryklaz,  Spu - spurryt

 


Naturally occurring asbestos (NOA): from geological to medical aspects

The 2nd EMU (European Mineralogical Union) school on mineral fibres – 2019 EMU school

Casale Monferrato (Alessandria, Italy) - September 9-13, 2019

Chairs: Ruggero Vigliaturo and Alessandro F. Gualtieri

 

Following the success of the first edition of the EMU (European Mineralogical Union) school on mineral fibres organized in Modena (Italy) in June 2017, this second edition will be more focused on naturally occurring asbestos (NOA). NOA became a global public health issue since the publication of scientific evidences of increased risk of malignant mesothelioma in the population exposed to airborne asbestos released from natural occurrences. The presence of NOA in the environment affects all the human activities aimed at its modification and all engineering/geological actions in the natural environment should take it into account.

The school will cover different multidisciplinary aspects and is aimed at students with a background in Biology, Chemistry, Geology, Material Science, Medicine, Physics who strive for working in this challenging research field of environmental protection.

Each participant will receive a copy of the EMU Notes Volume 18 (2017) (see https://www.minersoc.org/emu-notes-18.html) to be used as textbook during the school.

The following topics will be covered:

 • Crystal chemistry and occurrence of mineral fibres and naturally occurring asbestos (NOA)
 • Definitions (asbestos, fibre, NOA, NOMF, NOE …)
 • Identification of the occurrence, formation and associated host rock types of the various NOA minerals
 • Geological assessment and field sampling methods for NOA in rock and soil
 • Experimental methods for the investigation of mineral fibres with special attention to optical and electron microscopy
 • Lab rock and soil testing sample preparation and analysis protocols
 • Selected examples of NOA
 • Protection of workers and the public from large and small construction projects
 • Surface and bio-chemical properties of mineral fibres
 • Asbestos related diseases and bio-chemical mechanisms inducing adverse effects in the human body
 • In vitro and in vivo tests to assess cyto/genotoxicity and carcinogenicity of mineral fibres
 • Epidemiological studies of asbestos related diseases and genetic factors

During the school, there will be afternoon practical sessions to let the students face with the experimental methods for the study of mineral fibres, two field trips and an educational visit. At the end of each day, there will be time for open discussions. The distinguished italian and international lecturers will be delighted to share their outstanding scientific and life experience with the students and interested colleagues.

Registrations will open in late February

Max number of attendees: 60

Web site: fibers.unimore.it

Info: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Zebranie Komitetu Nauk Mineralogicznych

27 listopada 2018 w Krakowie w siedzibie ING PAN odbyło się zebranie Komitetu Nauk Mineralogicznych. Uczestnicy wysłuchali wystąpienia M. Lempart z ING PAN pt. "Dehydroksylacja i dehydrogenacja jako reakcje kontrolujące termiczną dekompozycję Fe-chlorytów".

Chloryty licznie reprezentujące grupę glinokrzemianów, wyróżnia spośród grupy mik czy smektytów najwyższa zawartość wody strukturalnej (~13 %wag.), co zawdzięczają dodatkowej warstwie oktaedrycznej (struktura przedstawiana jako 2:1+1). Prezentacja dotyczyła opisu mechanizmu termicznej dekompozycji chlorytów, podkreślając znaczenie Fe(II) w strukturze minerału. Badania zostały przeprowadzone na serii 7 czystych, naturalnych chlorytów Mg-Fe, klinochlor – szamozyt, za pomocą termograwimetrii (TG) sprzężonej z detekcją gazów (EGA-MS), dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR) (w tym grzanie in-situ) oraz spektroskopii Mössbauera. Zostały przeprowadzone eksperymenty w trybie grzania dynamicznego (5, 10, 20 °C/min) oraz izotermicznego, w określonych temperaturach przez 24 lub 48 godzin, w azocie oraz syntetycznym powietrzu.

Prócz reakcji dehydroksylacji, która jest podstawową reakcją występującą podczas termicznej dekompozycji krzemianów warstwowych, termiczna dekompozycja Fe(II)-chlorytu obejmuje również założoną reakcję utleniającej dehydrogenacji obu oktaedrycznych warstw zawierających żelazo(II). Utlenienie żelaza(II) oraz towarzyszące mu uwolnienie wodoru: 2(Fe2+ + OH-)→(e-) 2Fe3+ + 2O2- + H2, zachodzi tak w środowisku gazu obojętnego, jak i utleniającego. Proces ten skutkuje redukcją wodoru z grup OH, a tym samym obniżeniem ilości H2O uwalnianego podczas dehydroksylacji. Wystąpienie dehydrogenacji zależy od warunków grzania, jej nasileniu sprzyja wolne lub izotermiczne grzanie. Szamozyt grzany w trybie izotermicznym, w azocie (400°C przez 48h) wykazał utlenienie Fe(II) prawie w 80%. Podczas grzania chlorytu reakcje dehydroksylacji i utleniającej dehydrogenacji mogą występować jednocześnie, ale niezależnie od siebie i z różną intensywnością dla poszczególnych warstw oktaedrycznych. Reakcja ta zależy od dystrybucji Fe(II) pomiędzy dwiema warstwami oktaedrycznymi. Wystąpienie utleniającej dehydrogenacji nie powoduje zniszczenia struktury chlorytu, ale tylko powstanie zdehydrogenowanych (utlenionych) oraz zdehydroksylowanych „domen chlorytowych”. Nasilona dehydrogenacja wpływa również na skład końcowych produktów przeobrażeń termicznych chlorytu, prowadzą do powstania m.in. maghemitu.

Biorąc pod uwagę, iż reakcja utleniania Fe(II) odgrywa podstawową rolę podczas procesu wietrzenia czy przeobrażeń chlorytu, tak silna tendencja żelaza(II) w strukturze chlorytu do utleniania się nawet w warunkach obojętnych, może zmienić dotąd przyjętą ocenę pierwotnego środowiska krystalizacji oraz ścieżek przeobrażeń.

 M Lempart


Komunikat

26. października w ramach „Wieczory dla dorosłych Odsłona 43: Hydrozagadka” w Centrum Nauki Kopernika wykład o pochodzeniu wody na Ziemi przedstawił Łukasz Birski – doktorant w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

csm wieczor hydrozagadka 3x2 e2368bb828


XXIV sesja sekcji petrologicznej PTMin

W dniach 19-22.10 w malowniczym, dziewiętnastowiecznym pałacu w Pawłowicach odbyła się doroczna konferencja Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego. Współorganizatorem konferencji był KNM. Tematem wiodącym były "Izotopy jako narzędzia do zrozumienia Ziemi i Środowiska". KNM wraz z ING PAN przedstawił sesję specjalną „Petrogenetical records in phosphates – insights into their formation/transformation processes”. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego związanego z petrologią, geochemią, mineralogią jak i naukami przyrodniczymi. Łącznie uczestniczyło w niej ok. 70 osób które wysłuchały ponad 30 wystąpień przygotowanych przez polskich i zagranicznych prelegentów. Wszystkie abstrakty konferencyjne zostały wydane w postaci specjalnego wydania czasopisma Mineralogia.

Mineralogia okladka Mineralogia 1 strona

 


Konferencji Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life

W Warszawie w dniach 03 - 07.04 odbyła się, organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN i Life-ORIGINS COST Action,  konferencja Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life. Patronem konferencji był Komitet Nauk MineralogicznychSpotkanie obejmowało szerokie spektrum tematyki naukowej od formowania się gwiazd i planet po ewolucję życia na Ziemi. Miało na celu zrzeszenie astronomów, fizyków, chemików, geologów i biologów, a także naukowców i studentów z dziedzin humanistycznych by wspólnie dyskutowali nad problemami i omawiali najważniejsze odkrycia powiązanych dziedzin. 

BANER JPEG


Komunikat

Komitet Nauk Mineralogicznych poparł inicjatywę Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego o przyznanie organizacji emc2020. Poniżej pismo wysłane do European Mineralogical Union:

CMSci PAS letter of recommendation1 CMSci PAS letter of recommendation2

Komunikat

W związku z projektem Rozporządzenia GP-250-2017 MNiSW Komitet Nauk Geologicznych, Komitet Nauk Mineralogicznych i Komitet Nauk Czwartorzędu podjął wspólną inicjatywę w zakresie zmiany współczynnika kosztochłonności badań dla dziedziny Nauki o Ziemi. Poniżej pismo wystosowane do Pani Wiceminister dr hab. Teresy Czerwińskiej:

Komitety NG NM Cz kosztochlonnosc 002


Rozstrzygnięty został konkurs na logo KNM.

Zwyciężył projekt pana prof. J.Stolarskiego. A oto komentarz prof. J.Środonia: To logo to oprócz wszystkich oczywistych zalet także genialny PR: wciąga nas w orbitę life sciences. Zatem znaczek KNM na każdej piersi! Moje gratulacje dla Animatorki i Zwycięzcy.

Gratulujemy Zwycięzcy i prezentujemy zwycięskie logo poniżej.

12


Konkurs na logo Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

W ramach konkursu na logo Komitetu Nauk Mineralogicznych nadesłano następujące propozycje:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 a 12

Komitet Nauk Mineralogicznych PAN objął patronatem X Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne "Geosfera 2017".

geosfera image

Tekst prośby o objęcie patronatem można znaleść tutaj.


 

Stanowisko Komitetu Nauk Mineralogicznych i Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

w sprawie zmian prowadzenia badań w ramach projektów NCN.

Komitet Nauk Mineralogicznych i Komitet Badań Czwartorzędu PAN, uznając NCN za najważniejszą agencję finansującą projekty badawcze w zakresie badań podstawowych, podjął dyskusję nad niektórymi aspektami prowadzenia tychże badań w ramach projektów NCN a mającą na celu zoptymalizowanie warunków ich realizacji. Dotyczyła ona trzech aspektów prowadzenia badań w ramach projektów NCN:

 1. podejmowania ryzyka badawczego, oraz wynikających z niego reperkusji,
 2. projektów młodych naukowców „Preludium” bez zabezpieczenia funduszów dla opiekuna projektu,
 3. prowadzenia trzyletnich projektów zatrudniających doktorantów.

Z pełnym tekstem stanowiska można zapoznać się tutaj.


 

Informacje o działalności komitetu naukowego/problemowego PAN w 2016 r.

Załącznik 3


 

Rekomendacja dla dr hab. Evgenyego Galuskina i Iriny Galuskin do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica

Po przeprowadzeniu indykacji, przedyskutowaniu kandydatur zgłoszonych przez członków Komitetu Nauk Mineralogicznych i przeprowadzeniu głosowania Komitet Nauk Mineralogicznych rekomenduje wybitny zespół dwuosobowy: dr hab. Evgenyego Galuskina i Irinę Galuskinę do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica z zakresu geologii.

Tekst rekomendacji można znaleść tutaj.


 

Rekomendacja dla dr hab. inż. Jakuba Matusika do Nagrody Naukowej im. Ignacego Domeyki

Po przeprowadzeniu indykacji, przedyskutowaniu kandydatur zgłoszonych przez członków Komitetu Nauk Mineralogicznych i przeprowadzeniu głosowania Komitet Nauk Mineralogicznych rekomenduje wybitnego młodego naukowca pana dr hab. inż. Jakuba Matusika do Nagrody Naukowej im. Ignacego Domeyki z zakresu mineralogii.

Tekst rekomendacji można znaleść tutaj.

 

 

Posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

W dniu 27.11.2015 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Komitetu. Zasadniczym celem spotkania było przedstawienie raportu na temat wiodących obszarów badań naukowych w polskich ośrodkach mineralogicznych. Raport został przygotowany na podstawie ankiety rozesłanej do jednostek naukowych z prośbą o określenie głównych tematów badawczych udokumentowanych pięcioma najważniejszymi i najbardziej reprezentatywnymi publikacjami w latach 2009 – 2013. Ponadto poproszono o podanie źródeł finansowania badań. Wskazane przez respondentów wiodące tematy badawcze porównano z katalogiem problemów naukowych uznanych przez naukowców z całego świata za najważniejsze wyzwania stojące przed naukami mineralogicznymi. Z tego porównania wynika, iż szereg badań realizowanych w polskich ośrodkach mineralogicznych wpisuje się w główny, światowy nurt badań mineralogicznych. Stwierdzono też deficyty badawcze, jak na przykład znikomą ilość projektów naukowych w zakresie nanomineralogii, mineralogii strukturalnej, mineralogii wysokociśnieniowej czy biogeochemii. Analizując cytowalność publikacji naukowych powstałych z udziałem polskich uczonych zauważono, iż na największą poczytność i najszybszy odzew mogą liczyć prace odnoszące się do kluczowych problemów wykraczających poza tradycyjne ramy nauk mineralogicznych i ogłoszone w prestiżowych czasopismach. Całkowicie bez echa pozostają artykuły napisane w języku polskim, nawet jeśli znajdują się w międzynarodowych bazach danych. Najważniejszym źródłem finansowania badań mineralogicznych w Polsce jest Narodowe Centrum Nauki. W mniejszym stopniu badania finansowane są z dotacji na działalność statutową jednostek naukowych, grantów międzynarodowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w ramach indywidualnej współpracy międzynarodowej.

Przedstawione na posiedzeniu opracowanie stanowi kontynuację Raportu o stanie nauk mineralogicznych w Polsce opublikowanego przez KNM w 2011 roku. Całość raportu zostanie wkrótce ogłoszona na stronie internetowej Komitetu Nauk Mineralogicznych oraz przedłożona do druku.

W czasie posiedzenia prof. dr hab. Łukasz Karwowski przedstawił charakterystykę nowego minerału odkrytego w meteorycie Morasko. Minerał zatwierdzony w maju bieżącego roku przez Międzynarodową Asocjację Mineralogiczną nazwano czochralskitem upamiętniając Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego uczonego, twórcę powszechnie stosowanej metody hodowli kryształów. O czochralskicie piszemy więcej w Kronice wydarzeń.

Przedmiotem dyskusji na posiedzeniu był także arkusz oceny działalności komitetów naukowych PAN. Zwrócono uwagę, iż komitety nie powinny dublować działalności towarzystw naukowych oraz jednostek naukowych. Uznano, że podstawową rolą komitetów jest kształtowanie strategicznych kierunków rozwoju dyscyplin naukowych przez nie reprezentowanych. Ważna jest także działalność ekspercka i opiniotwórcza w zakresie ich kompetencji. Swoje uwagi Komitet prześle władzom Akademii.

Omówiono tryb i zasady wyboru członków Komitetu na nową kadencję. Uczestnicy spotkania jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem wyboru członków w trybie wyłaniania kandydatów przez rady jednostek naukowych.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z podręcznikiem geologii izotopowej, pt. „Izotopowy zapis przeszłości Ziemi” autorstwa profesora Jana Burharta – członka PAN i członka KNM PAN oraz Jana Krala ze Słowacji. Książka ukazała się niedawno nakładem Wydawnictwa UMCS.


 

Posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN

Kolejne posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN odbyło się na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu 28 listopada 2014 roku. W czasie posiedzenia przedstawiono wyniki ankiety dotyczącej wiodących kierunków badawczych w krajowych ośrodkach mineralogicznych. Podsumowanie ankiety po ostatecznym jej opracowaniu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Komitetu oraz drukiem w Przeglądzie Geologicznym.

Ustalono, iż na stronie internetowej KNM w rubryce "Aktualności" pojawi się KRONIKA MINERALOGICZNA, w której odnotowywane będą znaczące osiągnięcia polskich geochemików, mineralogów i petrografów. Pojawi się także odrębna rubryka "Sylwetki młodych uczonych", w której prezentowane będą osiągnięcia młodych przedstawicieli nauk mineralogicznych.

Komitet po dyskusji podjął uchwałę o zwróceniu się do NCN z postulatem uwzględnienia danych z bazy Scopus w konkursach na finansowanie projektów badawczych w panelach Nauk o Ziemi. W tej sprawie KNM PAN zwróci się o poparcie do pozostałych Komitetów reprezentujących nauki o Ziemi.

KNM PAN objął patronatem honorowym międzynarodowe sympozjum "Pegmatites 2015" organizowane przez Katedrę Geochemii, Mineralogii i Petrografii Wydziału Nauk o Ziemi UŚ we współudziale z Instytutem Geologicznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Instytutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w czerwcu przyszłego roku w Książu.

Ponadto na posiedzeniu dyskutowano sprawy wydawnicze, w tym inicjatywę tłumaczenia najlepszych anglojęzycznych podręczników akademickich na język polski oraz wznowienie Informatora o naukach mineralogicznych w Polsce. Podjęto także inicjatywę opracowania informatora o muzeach i kolekcjach mineralogicznych w Polsce.


 

POLSKIE ODKRYCIA

Pierwsze „polskie” tektyty z impaktu Ries

Zespół badawczy z Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytet Śląskiego reprezentowany przez: mgr. Tomasza Brachańca, dr. Krzysztofa Szopę oraz prof. dr. hab. Łukasza Karwowskiego odkrył mołdawity (wełtawity) w warstwie osadów rzecznych na Dolnym Śląsku. Znalezione tektyty (Fotografia) powstały podczas kolizji komety z Ziemią około 15 mln lat temu, w miejscu określanym jako Ries krater w Niemczech. Odkrycie najbardziej dystalnych tektytów, wraz ze studium dystrybucyjnym zostało opisane w artykule pod tytułem: "Discovery of the most distal Ries tektites found in Lower Silesia, southwestern Poland" i będzie opublikowane na łamach czasopisma Meteoritics and Planetary Science w sierpniu bieżącego roku.Piławit-(Y) – nowy polski minerał

Zespół mineralogów pod kierunkiem Prof. AGH dr. hab. Adama Pieczki w składzie dr Eligiusz Szełęg (UŚ), dr Adam Szuszkiewicz , dr Krzysztof Turniak (UWr), dr Krzysztof Nejbert i dr Sławomir Ilnicki (UW), badając pegmatyty w kopalni Piława Górna należącej do Dolnośląskich Surowców Skalnych SA odkrył nowy minerał, któremu nadano nazwę piławit-(Y). W rozwiązaniu struktury piławitu uczestniczyli prof. Frank C. Hawthorne i dr Mark A. Cooper z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie. W 2013 roku minerał został zgłoszony do Komisji Nowych Minerałów, Nomenklatury i Klasyfikacji Międzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej (CNMNC IMA). W lutym 2014 roku Przewodniczący komisji Peter Williams przesłał informację o zatwierdzeniu piławitu-(Y) jako nowego minerału.

Piławit-(Y) (ang. pilawite-(Y) ma skład chemiczny określony wzorem: Ca2Y2Al4(SiO4)O2(OH)2. Krystalizuje w układzie jednoskośnym (grupa przestrzenna P21/c). Parametry komórki elementarnej: a = 8.571 (5 ) Å, b = 7.261 (4) Å, c = 11.187 (6) Å, α = 90º, β = 91.00 (2)º, γ = 90º, V = 696.1 (5) Å3, Z = 2. Piławit znaleziono w pegmatycie typu NYF (niob-itr-fluor) pomiędzy minerałami pierwiastków ziem rzadkich: gadolinitem, allanitem-(Y), keiviitem-(Y), hellandytem-(Y), ksenotymem i cyrkonem.


W dniu 29 maja 2014 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN połączone z zebraniem Zarządu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego na którym:

 1. Komitet zaproponował kandydatów do nagród PAN. Kandydatem do nagrody im. I. Domeyki został dr hab. Arkadiusz Derkowski (ING PAN), natomiast kandydatem KNM PAN do nagrody S. Staszica jest prof. dr hab. Jan Środoń (ING PAN).
 2. Przygotowano i zatwierdzono ostateczną wersję ankiety dotyczącej wiodących kierunków badań mineralogicznych w Polsce. Za wiodące kierunki badań Komitet uznaje te, których efektem są najważniejsze osiągnięcia naukowe lub zastosowane w praktyce i udokumentowane, np. publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych w ostatnich 5 latach, tj. od 2010 roku włącznie. Za wiodące można uznać także badania realizowane przez daną jednostkę o największych nakładach finansowych. Na podstawie wyników ankiety Komitet dokona porównania wiodących badań naukowych w Polsce z tendencjami światowymi. Tym samym określimy nasze miejsce na światowej mapie drogowej badań mineralogicznych, geochemicznych i petrologicznych. Pozwoli to także na identyfikację deficytów badawczych. Wyniki ankiety w formie odpowiednio przetworzonej zostaną ogłoszone na stronie internetowej Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN i udostępnione wszystkim zainteresowanym.
 3. Posiedzenie odwiedził Dr Michael Wiedenbeck GFZ (Poczdam, Niemcy), który przedstawił możliwości nowo zakupionego aparatu SIMS i zaprosił do współpracy.
 4. Zaprezentowano najnowsze osiągnięcia z dziedziny nauk mineralogicznych: 1. Odkrycie tektytów (mołdawitów) z obszaru Polski (prezentacja dr Krzysztof Szopa). 2. Piławit - nowy minerał z obszaru Polski (prezentacja dr E. Szełęg).
 5. Dyskutowano sprawy dotyczące nowoczesnych podręczników akademickich z dziedziny nauk mineralogicznych.
 6. Dokonano prezentacji nadchodzących, krajowych konferencji naukowych organizowanych przez PTMin i związanych z naukami mineralogicznymi.